startuj z nami dodaj do ulubionych napisz do nas

Kwartalniki

Globalny rynek PVC

26-05-2009

Polichlorek winylu wciąż jest jednym z najważniejszych tworzyw sztucznych na świecie. Został on poddany atakom 20 lat temu przez grupy ochrony środowiska, lecz po przeprowadzeniu wielu badań naukowych i podjęciu działań prowadzących do poprawy sytuacja w przemyśle została uspokojona. Aspekty ochrony środowiska tego wytrzymałego i ognioodpornego materiału są obecnie postrzegane pozytywnie, relatywnie małe zapotrzebowanie na ropę jest również istotną zaletą. Nowe studium rynkowe opracowane przez Ceresana Research wykazało, że w branży PVC można spodziewać się ciągłego wzrostu

W roku 2007, światowy rynek PVC osiągnął wielkość 34 milionów ton (w porównaniu z 24 milionami w roku 2000). Nie mniej jednak, 5% tempo wzrostu notowane w przeszłości prawdopodobnie nie zostanie utrzymane. Nie mniej jednak, zapotrzebowanie globalne prawdopodobnie będzie wzrastać średnio o 2% rocznie, pomimo niepewności kryzysu finansowego. Studium wyjaśnia na podstawie poszczególnych regionów i krajów, dlaczego zapotrzebowanie na PVC jest prognozowane na ponad 40 milionów ton do roku 2016.  Podczas gdy kraje Bliskiego Wschodu wdrażają ogromne ekspansje związane z wydajnością produkcyjną wielu innych tworzyw, takich jak polipropylen i polietylen, w przypadku PVC nie są one w stanie czerpać takich profitów, jak z obfitości swoich surowców. Powód tego jest następujący: PVC składa się zaledwie z 43% etylenu będącego pochodną ropy naftowej / gazu ziemnego. W znacznej części polietylen jest otrzymywany z chloru otrzymywanego w wielu regionach ze znacznych złóż soli. PVC jest szczególnie interesującym materiałem dla innych regionów światowych z tego ważnego powodu. Większość producentów PVC znajduje się w Chinach, gdzie często reprezentują oni małe, przestarzałe fabryki bazujące na acetylenie. Nie mniej jednak w tym kraju powstaje coraz większa ilość nowoczesnych zakładów produkcyjnych o wydajności 400.000 ton materiału i więcej. Bilans handlowy również podlega zmianom: Chiny coraz bardziej uniezależniają sie  od importu, a w roku 2009 eksport PVC prawdopodobnie przekroczy wartość importu ogółem. Producenci PVC w Indiach czerpią zyski z rosnącego zapotrzebowania krajowego. Natomiast USA boryka się z nadprodukcją: należy się spodziewać spadku wielkości produkcji na sumę 2 milionów ton w ciągu kilku kolejnych lat, ponieważ w przeciwnym wypadku nie będzie można osiągnąć ekonomicznego stopnia wydajności. Z dziewięciu głównych obszarów zastosowań, większość globalnego zapotrzebowania na PVC pochodzi z przemysłu budowlanego oraz z inżynierii cywilnej, chodzi w tym przypadku przede wszystkim o zapotrzebowanie na rury (38%) i profile okienne (20%). Innymi ważnymi obszarami zastosowań są na przykład folie i arkusze, izolacje kabli, wykładziny podłogowe i buty oraz produkty medyczne, takie jak linie kroplówek dożylnych. 

« lista kwartalników

Współpraca:

 

Pomagają Nam:

                        

 

realizacja: tworzywa.pl powered by: edito CMS