startuj z nami dodaj do ulubionych napisz do nas

Kwartalniki

Więcej tworzyw, to mniej CO2

25-02-2010

Przemysł tworzyw sztucznych już dziś przedstawia pierwsze wnioski aktualnych, najbardziej szczegółowych z dotychczas przeprowadzonych badań na temat wpływu na środowisko tworzyw sztucznych w różnych zastosowaniach. Badania te dostarczają wyczerpujących  danych na temat emisji CO2 związanej z tworzywami sztucznymi i obrazują rolę tych materiałów w walce ze zmianami klimatycznymi.

W badaniach, przeprowadzonych przez niezależną austriacką agencję badawczą Denkstadtt zajmującą się zrównoważonym rozwojem, zakwestionowanych zostało kilka powszechnie panujących przekonań związanych z obecnością i funkcjonowaniem tworzyw sztucznych

w środowisku. Jednym z wniosków z badań jest fakt, że z tworzywami sztucznymi związane jest tylko 1,3% średniego europejskiego śladu węglowego (wobec 9% odpowiadających odzieży, 13% - żywności a 18% - rekreacji).

 

Ogólnie rzecz biorąc podczas fazy użytkowania i odzysku w cyklu życiowym wyrobów z tworzyw sztucznych oszczędność emisji CO2 jest od 5 do 9 razy większa niż ilość wyemitowanego CO2 podczas ich produkcji. Proporcje te zmienią się do 2020 na jeszcze bardziej korzystne – oszczędzać będziemy od 9 do 15 razy więcej CO2, dzięki unowocześnieniu produkcji i zwiększeniu efektywności wyrobów z tworzyw sztucznych.

 

Wydanie pełnego raportu zapowiedziane zostało w dniu dzisiejszym podczas Dnia Biznesu, będącego jednym z wydarzeń towarzyszących COP15, organizowanych w Kopenhadze. Opracowanie stanowić będzie istotny wkład tej branży przemysłu do dyskusji o Zmianach Klimatycznych w ramach ONZ odnośnie przyszłych poziomów redukcji CO2.

 

Wilfred Haensel, Dyrektor Zarządzający PlasticsEurope komentuje: „Te badaniach wskazują wyraźnie: im więcej stosuje się tworzyw sztucznych, tym większe oszczędności można uzyskać  - choć z pozoru może się to wydać paradoksem. Ale zrównoważone zużycie ma zasadnicze znaczenie dla emisji  CO2. Winniśmy więc polegać na materiale, który m.in. pozwala na zaoszczędzenie znaczących ilości ropy naftowej w skali roku – odpowiadającej pojemności 194 supertankowców.

 

Podstawowe wnioski z raportu Denkstadtt

1.         Zastąpienie tworzyw sztucznych tam, gdzie jest to wykonalne z wykorzystaniem materiałów tradycyjnych to:

          Masa wyrobów  3,7 raza większa ( niekorzystny wpływ na gospodarkę odpadami)

          Emisję gazów cieplarnianych wyższa o 50% (120 mln t rocznie)

          Wzrost zużycia energii o 46% (2300TJ, Tera = 1012)

 

2.         Mniejsza emisja gazów cieplarnianych wynikająca ze stosowania tworzyw sztucznych

          Obecne osiągane oszczędności - to wartość odpowiadająca całkowitej emisji kraju takiego jak Belgia

          Wartość powyższa to blisko 38% redukcji CO2 zadeklarowanych w protokole Kioto EU15 (a 15% w przeliczeniu na poziom redukcji w 2020 r. dla EU27 wynoszący 780 mln ton)

          Bez wykorzystania tworzyw sztucznych cele redukcji emisji GHG z Kioto byłyby nieosiągalne

 

3.         Oszczędność energii dzięki tworzywom sztucznym

          Mniejsze zużycie energii - o 2300 mln GJ w skali roku

          Zaoszczędzona ropa naftowa - 50 mln ton ropy naftowej rocznie (pojemność 194 supertankowców)

 

4.         Podsumowanie – bieżące trendy do 2020

          Tworzywa sztuczne reprezentują niewielką część średniego europejskiego śladu węglowego (1, 3%)

          Bilans węglowy (proporcja obciążeń podczas produkcji wyrobów w odniesieniu do korzyści osiąganych w czasie ich cyklu życiowego podczas użytkowania i zagospodarowania odpadu) wynosi obecnie jak 1 do  5 - 9 a wg szacunków do 2020 zmieni się na korzyść

i wyniesie jak 1 do 9 - 15

          Tworzywa sztuczne odgrywają zasadniczą rolę przy wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych

          Tworzywa sztuczne umożliwiają rozwój energooszczędnych technik, przy jednoczesnym coraz mniejszym zużyciu materiału w wyrobie 

          Tworzywa wykorzystywane do izolacji termicznej, do pakowania żywności czy do produkcji energii odnawialnej to tylko niektóre przykłady dodatkowych korzyści użytkowych.

 

« lista kwartalników

Współpraca:

 

Pomagają Nam:

                        

 

realizacja: tworzywa.pl powered by: edito CMS