startuj z nami dodaj do ulubionych napisz do nas

Kwartalniki

Przyszłość Biotworzyw

27-04-2010

EuropeanBioplastics i EPNOE (European Polysaccharide Network of Excellence) wspólnie przeprowadzili badania nad tworzywami sztucznymi na bazie biologicznej i opublikowali ich wyniki. Prognozy dotyczące rozwoju zdolności produkcyjnych i potencjału zastępowania technicznego stanowią centralny element badań na Uniwersytecie w Utrechcie. Nowe polimery na bazie biologicznej są dostępne na rynku od mniej więcej dekady. Ostatnio standardowe polimery, takie jak polietylen, polipropylen, PVC lub PET, lecz również polimery o znakomitych właściwościach, jak poliamid lub poliester, zostały całkowicie lub częściowo zastąpione odpowiednikami otrzymywanymi ze źródeł odnawialnych. Surowce początkowe są to zazwyczaj cukry lub skrobia, zatem częściowo materiały otrzymywane na drodze recyklingu z żywności lub przetwarzania drewna. Studium wykazało, że do 90% bieżącej światowej konsumpcji polimerów może być technicznie przetwarzanych z ropy naftowej i gazu na surowce odnawialne. Biotworzywa nie zastąpią polimerów na bazie ropy naftowej w najbliższej przyszłości z kilku powodów - niskiej ceny ropy naftowej, wysokich kosztów produkcji oraz ograniczonej wydajności produkcyjnej polimerów na bazie biomasy, które ograniczają możliwy technicznie wzrost tych tworzyw w nadchodzących latach.

Ważne główne projekty zostały opóźnione w latach 2008 i 2009 ze względu na kryzys finansowy i ekonomiczny. Rolę, którą odgrywały konwencjonalne, lekkie tworzywa sztuczne w przeszłości, zastępując wytrzymałe materiały takie jak żelazo i stal w produktach masowych, mogą wkrótce przejąć biotworzywa. Studium opisuje wszystkie główne grupy tworzyw sztucznych na bazie biologicznej, proces produkcji, właściwości materiałów oraz stopień, w jakim są one w stanie zastąpić polimery petrochemiczne z technicznego punktu widzenia. Dalsze aspekty, którymi się zajmowano, to ceny tych nowatorskich materiałów i ich główni producenci. Wyróżniamy trzy scenariusze, które mogą określić trajektorie rozwoju w przyszłości, tzn. scenariusz linii odniesienia, scenariusz optymistyczny i scenariusz konserwatywny. Rezultaty tych scenariuszy są również porównywane z wnioskami z poprzednich studiów wykonanych w roku 2005.

Nowe studium potwierdza, że w ciągu ostatnich pięciu lat nastąpił znaczny postęp technologiczny w dziedzinie biotworzyw. Innowacje związane z rozwojem materiałów i produktów, pozytywny wpływ na środowisko, jak również stopniowe wyczerpywanie zapasów ropy naftowej coraz bardziej prowadzą w kierunku stosowania polimerów wytwarzanych z surowców odnawialnych.

 

www.european-bioplastics.org

 

* * *

 

Globalne zapotrzebowanie na biotworzywa wzrośnie z poziomu 200.000 ton w roku 2008 do 900.000 ton w roku 2013, osiągając wartość 2,6 miliarda dolarów. Wzrost będzie napędzany wieloma czynnikami, łącznie z zapotrzebowaniem konsumenckim na bardziej przyjazne dla środowiska produkty, rozwój materiałów podawanych na bazie biologicznej oraz coraz większe ograniczenia dotyczące stosowania tworzyw sztucznych nie podlegających biorozkładowi, szczególnie torebek.

Najważniejsza jednakże będzie spodziewana kontynuacja wzrostu cen ropy naftowej i gazu ziemnego, co spowoduje, że biotworzywa staną się bardziej konkurencyjne cenowo w stosunku do żywic na bazie ropy naftowej. Te i inne trendy zostały przedstawione w nowych studium Freedonia Group.

Tworzywa sztuczne ulegające rozkładowi, takie jak żywice na bazie skrobi, kwas poliaktylowy (PLA) oraz poliestry ulegające rozkładowi, stanowiły znaczną większość (niemal 90%) zapotrzebowania na biotworzywa w roku 2008. Spodziewana jest kontynuacja dwucyfrowego wzrostu, napędzana po części przez pojawienie się PHAs na rynku komercyjnym. Nastąpi również silny wzrost zapotrzebowania na PLA po włączeniu nowych zakładów produkcyjnych. Europa Zachodnia była największym rynkiem regionalnym dla biotworzyw w roku 2008, stanowiąc około 405 światowego zapotrzebowania. Sprzedaż biotworzyw w regionie czerpie korzyści z dużego zapotrzebowania, otoczenia legislacyjnego, które faworyzuje biotworzywa w stosunku do żywic na bazie ropy naftowej oraz rozbudowanej infrastruktury kompostowania. Patrząc dalej, zapotrzebowanie będzie wzrastać w większym stopniu w rejonie Azji Pacyficznej, który przegoni rynek Europy Zachodniej w roku 2013. Zyski będą stymulowane przez duże zapotrzebowanie w Japonii, która skupia się zdecydowanie na zastępowaniu tworzyw sztucznych na bazie ropy naftowej. Pozostałe regiony, takie jak Ameryka Łacińska czy Europa Wschodnia zanotują duży wzrost zapotrzebowania na biotworzywa w porównaniu z bardzo niewielką ilością bazową w roku 2008.

 

www.freedoniagroup.com

 

* * *

 

Rynek biotworzyw w Azji Południowo-Wschodniej znajduje się obecnie w fazie powstawania oraz w fazie rozwoju wstępnego. Producenci są zachęcani do badania ogromnego potencjału regionu. Według raportu Frost&Sullivan, rozwój rynku jest szacowany na 129,8% w ciągu kolejnych 5-7 lat do roku 2015. Brak lokalnej produkcji, jak również niski poziom konsumpcji i świadomości publicznej stanowią główne bariery dla coraz powszechniejszego stosowania biotworzyw w Azji Południowo-Wschodniej. To się może zmienić, gdyż coraz więcej firm buduje swoje zakłady produkcyjne. Rynek w tym regionie ma dobre warunki rozwoju dzięki korzystnemu wsparciu i inicjatywom lokalnych rządów. Plany rządowe, w szczególności rządu w Tajlandii, dotyczące uzyskiwaniu 5% tworzyw ze źródeł biologicznych w roku 2012, stanowią duży bodziec dla rynku. Dzięki dużemu sektorowi rolniczemu kraju oraz dużej bazie produkcyjnej kwasu mlekowego rząd usiłuje utworzyć z Tajlandii regionalne centrum produkcji biotworzyw. Pomimo tego, że Tajlandia jest obecnie trzecim co do wielkości producentem biotworzyw w Azji Pacyficznej, za Japonią i Chinami, połączenie naturalnych zasobów kraju, infrastruktury i pomocy rządowej mogą spowodować, że lokalny przemysł stanie się lokalnym ośrodkiem produkcji i eksportu biotworzyw.

Tajlandia posiada dużą bazę produkcyjną kwasu mlekowego pozyskiwanego z manioku i skrobi z trzciny cukrowej, przetwarzanych za pomocą enzymów na glukozę i fermentowane w celu wytworzenia kwasu mlekowego, a następnie przetwarzanych na żywicę PLA.

 

www.frost.com

« lista kwartalników

Współpraca:

 

Pomagają Nam:

                        

 

realizacja: tworzywa.pl powered by: edito CMS